Verzekeren van persoonlijke spullen

Via Transpack kunt u risico’s afdekken om de meeste vormen van aansprakelijkheid geheel of grotendeels uit te sluiten, waarmee de eigenaar in geval van schade met lege handen achterblijft. Er zal in alle gevallen vooraf een deskundig advies worden verstrekt over de voor uw klant meest gunstige en volledige verzekeringsmogelijkheden. Zekerheid voor alles is voor Transpack het uitgangspunt, waarbij oog voor detail en bekendheid met vervoerscondities essentieel zijn.

De mensen van Transpack denken vooruit en kunnen op voorhand goed inschatten welke risico’s moeten worden afgedekt. Hiermee voorkomt u ook dat u een ontoereikende of verkeerde verzekeringsdekking afsluit en daarmee te veel of onnodige premies betaalt.

Transpack verzekert u een passende dekking.