Per bestemming geld een vaste dag voor levering. U kunt in het formulier een aangeven in welk tijdsslot u arriveert.