D.m.v. het invullen van het machtigingsformulier machtigt u Transpack om namens u de douane afhandeling van uw goederen in Nederland te regelen.