Goederen invoeren op Curaçao

Goederen invoeren op Curaçao

De douane van Curacao, daar krijg je ongetwijfeld mee te maken bij een verhuizing naar Curaçao. Dus als je jouw koffers en spullen gaat pakken voor jouw reis naar de Nederlandse Antillen is het makkelijk om te weten wat wel en wat niet meegenomen mag worden. Deze pagina geeft meer informatie over het invoeren van goederen op Curaçao.

Voorwaarden voor het invoeren van verhuisgoederen op Curaçao

 • Goederen invoeren op curacao De goederen moeten ten minste 6 maanden voor de datum waarop belanghebbende zijn / haar normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn geweest. Goederen moeten voor zover het “niet verbruikbare” goederen zijn door hem/haar in zijn/haar vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt.
 • De goederen moeten bestemd zijn om door belanghebbende voor hetzelfde doel te worden gebruikt in zijn/haar nieuwe normale verblijfplaats.
 • Belanghebbende moet een door hem/haar ondertekende lijst, inhoudende een omschrijving van de goederen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, overleggen bij douane.
 • De goederen moeten binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft verkregen, ten invoer worden aangegeven

Van de vrijstelling worden uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten, voor zover deze niet als normale huisvoorraad zijn te beschouwen, almede vervoermiddelen zijnde geen personenvoertuigen.

Invoeren van motorvoertuigen op Curaçao

auto meenemen naar buitenland

Personenvoertuigen moeten minstens 1 jaar voor de datum waarop belanghebbende zijn / haar normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn geweest. (meer dan één jaar op naam staan en meer dan één jaar verzekerd zijn vanaf de verscheping, d.w.z. kenteken papieren moeten op naam van degene staan die verzekerd.

 • De vrijstelling is beperkt tot 1 motorvoertuig per gezin en de douane kan in daartoe aanleiding gevende gevallen zekerheid voor de belasting laten stellen.
 • Indien meerdere voertuigen ingevoerd dienen te worden, dien je rekening te houden met het betalen van invoerrechten en omzetbelasting. De invoerrechten bedragen 27% en omzetbelasting bedraagt 5%.

Algemeen:

Indien je ook een voertuig wilt meenemen (dit is 1 voertuig per gezin) moet je ervoor zorgen dat je de volgende bewijzen meeneemt:

De kentekenpapieren en een verklaring op briefpapier van de verzekeringsmaatschappij met daarop de looptijd van uw voertuigverzekering of de laatste 2 groene kaarten die dit kunnen bewijzen (om vrijstelling te krijgen moet deze op uw naam staan en onafgebroken zijn verzekerd voor minimaal 1 jaar voor verscheping).

De auto dien je op te halen bij de loods van CMS (Caracasbaaiweg 328).

Invoeren van nieuwe goederen op Curaçao

Nieuw aangekochte goederen moeten aan de verhuizer doorgegeven worden; hierover dienen invoerrechten betaald te worden. Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden berekend over de waarde van de goederen en de vrachtkosten.
Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden berekend over de waarde van de goederen en de vrachtkosten.( Plus bijkomende kosten, dus op basis van de CIF waarde = Costs – Insurance – Freight waarde)

Invoeren van alcoholische dranken

Blue Curacao alcohol invoerenMen mag 1 liter alcoholische drank en 2 liter niet mousserende wijn per gezin als verhuisboedel (vrij van invoerrechten en accijnzen) importeren. Indien men meer wenst mee te nemen zal er een percentage invoerrechten en accijnzen door de lokale Douane worden belast. Dit percentage zal afhangen van het soort drank wat zal worden ingevoerd.
Invoer procedure voor het invoeren van uw persoonlijke verhuisgoederen / motorvoertuig op Curaçao
Het is wenselijk om snel contact op te nemen met onze lokale partner Caribbean Moving Services nadat je bent aangekomen op Curaçao. Zo kunt je eventuele containerhuur kosten in de haven van Willemstad vermijden. De benodigde documenten dienen ruimschoots voor aankomst van de container bij de douane te worden ingeleverd. De douane heeft voor het verwerken 5 tot 7 werkdagen nodig.

Procedure 1

De volgende stappen moet je doorlopen om jouw inboedel/auto vrijstelling te krijgen, wat betekent dat je geen invoerrechten en accijnzen op jouw gebruikte huisraad en/of persoonlijk voertuig hoeft te betalen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet Curaçao uw vestigingsadres worden en moet er dus sprake zijn van emigratie op korte termijn.

 1. Inschrijven bij de Burgerlijke Stand “Kranshi“ op Curaçao
 2. Inschrijfbewijs bij Burgerlijke Stand (BB10 formulier) halen
 3. Nadat je beide bewijzen hebt, ga je bij CMS langs met het BB10 formulier, uitschrijvingsbewijs land van herkomst en een kopie van uw paspoort om het aanvraag vrijstellingsformulier in te vullen en te tekenen. Alle documenten worden door CMS naar de douane opgestuurd voor accordering. Na een aantal dagen zullen de documenten door de douane naar CMS teruggestuurd worden en kan CMS uw huisraad en / of motorvoertuig laten vrijstellen. Hierna zal tevens een afspraak met je gemaakt worden voor de aflevering van jouw goederen.

Procedure 2

Mocht je geen mogelijkheid hebben om zich gelijk in te schrijven bij de Burgerlijke stand dan kunt je een andere procedure starten:

Nadat CMS hiervan op de hoogte is gesteld, kunnen zij na ontvangst van de waarde van uw huisraad met je bellen of een e-mail sturen voor het opmaken van een bankgarantie / borgstelling.

Je laat bij een lokale commerciële bank een bankgarantie maken, of stort op een van de door CMS opgegeven bankrekeningnummers (te zijner tijd) van de douane het bedrag voor de borgstelling.

Met uw paspoort, uitschrijvingsbewijs en bankgarantie of stortingsbewijs borgstelling gaat je langs bij CMS om de vrijstellingsformulieren in te vullen en te tekenen. Deze sturen zij dan op naar de douane voor accordering.

Na een aantal dagen zullen de documenten door de douane naar CMS teruggestuurd worden en kan CMS uw huisraad en / of motorvoertuig laten vrijstellen. Hierna zal tevens een afspraak met je gemaakt worden voor de aflevering van uw goederen.

Wat heb je nodig aan benodigde documenten uit Nederland?

 • Uitschrijvingsbewijs uit de Gemeente Nederland
 • Inschrijvingsbewijs Curaçao (uittreksel uit bevolkingsregister Curaçao en ook een stempel in het paspoort)
 • Inboedellijst (via de verhuizer op te maken)
 • Lijst of rekeningen met nieuw aangeschafte goederen
 • Auto en motorpapieren / kentekenbewijzen/ verzekeringsbewijs en afgestempelde RDW documenten
 • Kopie paspoort

Welke zaken  documenten moet je regelen op Curaçao?

 • Inschrijven bij de Burgerlijke stand “Kranshi“ op Curaçao
 • Inschrijfbewijs bij Burgerlijke stand (BB10 formulier) halen (kosten Nafl 10,– )
 • Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisboedel (krijg je nadat je jezelf gemeld hebt bij de lokale verhuizer)
 • Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning personenauto (krijg je nadat je jezelf gemeld hebt bij de lokale verhuizer)

Wil jij goedkoop verhuizen naar Curaçao?