Emigreren naar Suriname: wat is belangrijk om te weten als ik er eenmaal ben?

De officiële munteenheid

De munteenheid is de Surinaamse Dollar (SRD). Voor € 1,- ontvangt u circa 8 SRD (koers februari 2017).

Contant geld
Tot en met 2003 was de lokale munteenheid de Surinaamse Gulden. Om een einde te maken aan de grote schommelingen in de waarde van de munt, is in 2004 de Surinaamse Dollar ingevoerd. Met de Surinaamse dollar zijn ook vele ‘nullen’ van het geld verdwenen

Het beste is om een combinatie van betaalmiddelen mee te nemen: wat contant geld (euro’s), uw pinpas en eventueel een creditcard. Let er overigens wel op dat uw pinpas ingesteld staat op ‘wereld’, anders kunt u uw pinpas niet gebruiken.  In het binnenland bestaat deze mogelijkheid logischerwijs in het geheel niet.

In Paramaribo zijn enkele geldautomaten (van RBTT) waar u met uw Nederlandse pinpas geld kunt halen.  Met uw creditcard pinnen brengt extra kosten met zich mee.

Geld wisselen kunt u bij de comerciele wisselkantoren (Camibo’s ). Het loont om vooraf de koers na te vragen aangezien dit per kantoor kan verschillen. Ook krijgt u, wanneer u de koers bij het loket vraagt, vaak een betere koers dan buiten staat aangegeven. Daarnaast kunt u uiteraard ook geld wisselen bij de banken. Deze hanteren de door de overheid vastgestelde koers, welke iets minder gunstig is dan de koers van de cambio’s. Het is niet mogelijk om in Nederland Surinaamse Dollars die u over heeft terug te wisselen naar Euro’s!

Het onderwijs

Schooluniform
Alle kinderen in Suriname tot en met het MULO-niveau dragen een schooluniform. De snit en de kleuren zijn verschillend per school. Het dragen van deze schoolkleding is verplicht, hierdoor is er minder onderscheid tussen de diverse bevolkingsklasse. Sommige particuliere scholen hebben ervoor gekozen de leerlingen geen schooluniform te laten dragen.

Kleuteronderwijs in Suriname
Op vierjarige leeftijd gaan de kinderen naar kleuterschool en volgen hier een tweejarig programma. Tijdens dit tweejarig programma worden ze voorbereid op de lagere school. In Suriname hoeft geen schoolgeld voor dit kleuteronderwijs te worden betaald. Bijna de helft van de kleuterscholen behoort tot het openbaar onderwijs. De andere kleuterscholen zijn vaak van religieuze gemeenten en worden worden gesubsidieerd door de overheid. Voor de particuliere kleuterscholen wordt wel schoolgeld betaald door de ouders. Het kleuteronderwijs is niet verplicht maar de meeste kinderen volgen het. Het is een belangrijke voorbereiding op het basisonderwijs. De schooltijd is van 08.00 tot 12.00 uur.

Lager onderwijs
Het lager onderwijs bestaat uit zes leerjaren. Vanaf zeven jaar gaan de kinderen naar de lagere school tot hun 12e levensjaar. Ruim 80% procent van alle kinderen volgt de lagere school, maar het aantal drop-outs is hoog. De meeste leerkrachten in het kustgebied zijn bevoegd, maar in het binnenland is een groot te kort aan bevoegde leerkrachten. Een groot gedeelte van de lagere scholen wordt beheerd door religieuze organisaties. Deze organisaties krijgen subsidies van de Overheid. Van alle lagere scholen is 51% openbaar, 48% religieus en 1% is particulier. De scholen beginnen om 08.00 en sluiten om 12.30/13.00 uur.

Het secundair onderwijs
Het secundair onderwijs bestaat uit het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj) en het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (vos).

Voortgezet onderwijs voor Junioren
Het Voortgezet onderwijs voor Junioren bestaat uit een algemeen vormende studierichting:MULO en beroepsgerichte opleidingen.

Voortgezet onderwijs voor Senioren
Het Voortgezet onderwijs voor Senioren (VOS) bestaat uit algemeen vormende opleidingen en beroepsgerichte opleidingen.
Universitair onderwijs
Er is een universiteit in Paramaribo, tw de Anton de Kom Universiteit. De bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn brede academische bacheloropleidingen. Academisch onderwijs is gericht op algemene vorming en op de verwerving van academische kennis en competenties die horen bij het functioneren in een bepaald wetenschapsgebied.

Emigreren naar Suriname? Transpack regelt het voor u!      Vraag direct uw offerte aan