Emigreren naar Aruba; invoeren van goederen

Voorwaarden voor het invoeren van verhuisgoederen op Aruba

  • Goederen moeten ten minste 6 maanden voor de datum waarop belanghebbende zijn / haar normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn geweest. Goederen moeten voor zover het “niet verbruikbare” goederen zijn door hem/haar in zijn/haar vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt.
  • Goederen moeten bestemd zijn om door belanghebbende voor hetzelfde doel te worden gebruikt in zijn/haar nieuwe normale verblijfplaats.
  • Belanghebbende moet een door hem/haar ondertekende lijst, inhoudende een omschrijving van de goederen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, overleggen bij douane.
  • De goederen moeten binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft verkregen, ten invoer worden aangegeven.

Van de vrijstelling worden uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten, voor zover deze niet als normale huisvoorraad zijn te beschouwen, almede vervoermiddelen zijnde geen personenvoertuigen.

Gratis offerte aanvragen

 

Invoeren van motorvoertuigen op Aruba

Personenvoertuigen moeten minstens 6 maanden voor de datum waarop belanghebbende zijn / haar normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn geweest. (meer dan 6 maanden op naam staan en meer dan 6 maanden verzekerd zijn vanaf de verscheping, d.w.z. kenteken papieren moeten op naam van degene staan die verzekerd.

 

Invoeren van nieuwe goederen op Aruba

Nieuw aangekochte goederen moeten aan de verhuizer doorgegeven worden; hierover dienen invoerrechten betaald te worden. Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden berekend over de waarde van de goederen en de vrachtkosten.
Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden berekend over de waarde van de goederen en de vrachtkosten (Plus bijkomende kosten, dus op basis van de CIF waarde = Costs – Insurance – Freight waarde).

 

Invoeren van alcoholische dranken

Indien u drank / tabak wenst in te voren op Aruba, dien u rekening te houden dat er  een percentage invoerrechten en accijnzen door de lokale douane kan worden belast. Dit bedrag is afhankelijk van het percentage alcohol wat aanwezig is in de drank.

 

Terug naar emigreren naar Aruba