Emigreren naar Amerika: wat is belangrijk om te weten als ik er eenmaal ben?

Need to know

Voor uw verhuizing naar Amerika zijn er nog een aantal zaken belangrijk om te weten. Het tijdsverschil varieert per plaats. In New-York gaat het om zes uur tijdsverschil en in Houston om zeven uur. De hoofdstad van de Verenigde Staten is Washington DC en men spreekt voornamelijk Engels in dit land. De Verenigde Staten telt 318,9 miljoen inwoners.

Feitjes over America:

  • In de Verenigde Staten rijdt iedereen rechts
  • 78 procent van de bevolking is christelijk
  • Elke staat in de Verenigde Staten kent zijn eigen wetten

De officiële munteenheid in de Verenigde Staten is de Amerikaanse dollar. De prijzen worden aangeduid met USD. De creditcard is in Amerika een zeer gangbaar betaalmiddel. U zult zien dat u op vele plekken met de betalingsmiddel kunt afrekenen. Zorg toch altijd voor een goed alternatief, door ook contant geld op zak te hebben. We raden u aan niet meer vreemde valuta uit Nederland mee te nemen dan nodig is. 

De officiële taal in de Verenigde Staten is Engels: het is de moedertaal van ongeveer 82 procent van de bevolking. Spaans is de tweede taal in het land. Ruim 28 miljoen inwoners heeft dit als moedertaal en van hen zegt ongeveer de helft dat zij ook goed Engels spreken.

De meest voorkomende godsdienst in de Verenigde staten is het Christendom. 78 procent van de Amerikanen is christelijk. Daarvan is ongeveer 54 procent protestants en 24 procent rooms-katholiek. Vooral in de zuidelijke staten, voornamelijk in het binnenland, zijn de inwoners van Amerika erg religieus.

Het onderwijsstelsel in de Verenigde is in veel opzichten anders dan in Nederland. Denk maar eens aan de scholarships waar mensen het vaak over hebben. In Amerika kom je namelijk niet ver met het collegegeld dat je in Nederland moet betalen. Tienduizenden euro’s moeten namelijk afgedragen worden, wanneer u onderwijs in Amerika volgt.

Amerika heeft geen nationaal onderwijssysteem, maar dit wordt geregeld door elke staat afzonderlijk. Hieronder vindt u het Amerikaanse onderwijs op een rijtje:

  • Kindergarten: groep 1 en 2
  • Elementary school: groep 3 tot 8
  • Middle School (Junior High School): klas 1 en 2
  • High School: klas 3 tot klas 6

Het onderwijs in Amerika is zo geregeld dat kinderen leerplicht hebben tot de leeftijd van 16 of 18 jaar. In tegenstelling tot in Nederland kan dit verschillen per staat, al blijven de meeste Amerikaanse burgers studeren tot ze minimaal 18 jaar zijn. Wel is de voertaal voor alle staten hetzelfde: men spreekt vrijwel overal Engels. Voor de lagere – en middelbare scholen in Amerika kun u uw kinderen aanmelden in de buurt waar u woont. Door de steden rijden regelmatig schoolbussen die kinderen kunnen ophalen en thuisbrengen.