Algemene voorwaarden

Iedereen in de branche kent al jaar en dag de door FENEX gedeponeerde Nederlandse Expeditievoorwaarden oftewel de FENEX condities. In de loop der jaren heeft FENEX, enerzijds door wijzigingen in wet- en regelgeving, anderzijds doordat de activiteiten van een expediteur steeds breder zijn geworden, meer algemene voorwaarden ontwikkeld. Deze werden ontwikkeld om de FENEX-leden te ondersteunen en hen, al naar gelang de werkzaamheden, in staat te stellen hun contractuele rechtsverhouding met opdrachtgevers goed te regelen.

In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke algemene voorwaarden, onder vermelding van de datum van deponering van de laatste versie, FENEX haar leden biedt. Leden van FENEX genieten het extra voordeel dat uitgebreide informatie over al deze voorwaarden, modelcontracten etc. kan worden verkregen op deze site onder FENEX Berichten in het FENEX Handboek ‘VERSCHILLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN’

Bezoek de site van Fenex voor meer informatie

Lees meer over onze anti omkoop en corruptiebeleid

Lees meer over onze disclaimer